Een kijkje in de keuken

8 april 2014 - 

Er gebeurt op dit moment heel veel in de pensioenwereld. Het moet allemaal effectiever, transparanter en slagvaardiger. En daar moet Intern Toezicht aan bijdragen. Anton den Hartogh, actuaris bij AonHewitt en lid van de Denktank Intern Toezicht, vraagt om uw aandacht.