denktank

Over de denktank

De Denktank Intern Toezicht bestaat uit intern toezichthouders die niet alleen in de pensioensector werkzaam zijn als toezichthouder, directeur bestuursbureau, bestuurders, een accountant, een actuaris en extern toezichthouders.

Actuarissen

Ook uw actuaris heeft baat bij goed intern toezicht, hij kan gebruik maken van de aanbevelingen en tips en zijn werk effectiever inrichten! Bij adequate checks and balances is de toegevoegde waarde van de actuaris ook hoger, hij kan meer met u vooruitkijken en spendeert minder tijd aan het verleden.

Accountants

De accountant beoordeelt het jaarverslag onder andere op consistentie. Hij moet de logica tussen rapporten van het intern toezicht en het jaarverslag vaststellen. Hoe minder dat schuurt, hoe soepeler zal de controle van de jaarrekening kunnen verlopen. En ook: de AO-IC wordt steviger wanneer anderen, zoals de intern toezichthouder, in samenhang met de gehele organisatie, daar een oordeel over heeft.

De Nederlandsche Bank

Extern en intern toezicht zijn complementair: sterk intern toezicht beïnvloedt het extern toezicht. Hoe beter bestuur en intern toezicht samen optrekken, hoe meer het extern toezicht gepaste afstand kan nemen………!

Leden

Jeroen SteenvoordenJeroen Steenvoorden is directeur van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten. Hij heeft praktijkervaring met Toezichthouden in de financiële sector  als commissaris bij de Rabobank Apeldoorn en Omgeving. Als bedrijfskundige  kijkt hij ook  door de “governance bril” naar organisaties en is hij  ervan overtuigd dat een goede governance organisatie helpt om op de lange termijn succesvol te zijn.

 

 

Sako Zeverijn Sako Zeverijn is bestuurder van drie pensioenfondsen. Hij heeft daarnaast al vijf jaar ervaring als visiteur en heeft de ontwikkeling van het intern toezicht van nabij meegemaakt. Door zijn werk als bestuurder en toezichthouder is hij overtuigd van de wezenlijke bijdrage die goed intern toezicht levert aan adequaat bestuur van pensioenfondsen.

 

 

Margreet TeunissenMargreet Teunissen is werkzaam als directeur/bestuurder in de bibliotheeksector, lid van het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken en daarnaast actief als lid/voorzitter van enkele Raden van Toezicht in de gezondheidszorg. In die functies heeft zij veel ervaring opgedaan met intern toezicht.

 

 

Erwin CapitainErwin Capitain is bij twee pensioenfondsen respectievelijk bestuurder en intern toezichthouder, en heeft sinds 2009 veel ervaring als visiteur bij zowel OPF’s als BPF’s. Hij heeft ook toezichthoudende functies in de zorg en bij een woningcorporatie. Erwin heeft bijna 30 jaar in de accountancy gezeten, en doceert thans aan de VU. Goed toezicht doet het bestuur en dus de organisatie beter functioneren, het is een vak en vergt naast deskundigheid, de goede skills en een juiste attitude.

 

Marc van LuijkMarc van Luijk werkt als accountant bij Deloitte in de pensioensector. In zijn rol als externe accountant van pensioenfondsen is hij intensief betrokken bij de beoordeling van het risicomanagement en de bedrijfsvoering van pensioenfondsen. Een belangrijk element hierbij is de rol van het intern toezicht wat naast de externe controle door accountants bijdraagt aan een goede governance van het pensioenstelsel.

 

Myriam van BreemenMyriam van Breemen is werkzaam als toezichthouder pensioenfondsen bij de Nederlandsche Bank en was projectleider van het Themaonderzoek Intern Toezicht. Naast kennis op dit terrein heeft zij een opleiding afgerond op het gebied van Compliance en Integriteitsmanagement aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 

 

Klaas FokkemaKlaas Fokkema, sinds vijf jaar werkzaam als toezichthouder bij de Nederlandsche Bank, heeft in zijn loopbaan vanuit accountancy, finance, compensation & benefits een passie ontwikkeld voor governance, risicomanagement en toezicht. In zijn huidige functie heeft hij bijgedragen aan het Themaonderzoek Intern Toezicht.